Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Tabula Smaragdina üzenete

2008.03.02

A Tabula Smaragdina üzenete

 

   A Smaragtábla vagy latinul Tabula smaragdina a hermetikus és alkímiai hagyományok legfontosabb tanításait tartalmazza. Az évezredes mű írójának Hermész Triszmegisztoszt tartják, akinek neve magyarul „Háromszor legnagyobb Hermész”.  Egyes elképzelések szerint nevét a görög Hermész isten és az egyiptomi bölcsességisten, Thot alakjának szintéziséből alkották, mindenesetre ő fémjelezi a nyugati misztériumirodalmat, melynek részeit összefoglalóan hermetikus írásoknak nevezzük. Vajon képes lehet a ma embere tanulni ezekből a több ezer éves tanításokból?

Kép

A téma magyar kutatója volt Hamvas Béla is. Az ő könyvéből (1947-50) idézem a következő fordításokat a Smaragdtábla szövegéről:

 

1. Verum, sine mendatio, certum et verissimum - való, hazugság nélkül, biztos és igaz.

 

2. Quod est inferius, est sicut quod est superius, et quod est superius est sicut quod est inferius ad perpetranda miracula rei unius - ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, az megfelel annak, ami lent van, hogy az egyetlen varázslatának műveletét végrehajtsd.

 

3. Et sicut omnes res fuerunt ab uno, meditatione unius: sic omnes res natae fuerunt ab hac una re, adaptatione - ahogy minden dolog az egyből származik, az egyetlen gondolatból, a természetben minden dolog átvitellel az egyből keletkezett.

 

4. Pater eius est Sol, mater eius Luna, portavit illud ventus in ventre suo, nutrix eius terra est - atyja a Nap, anyja a Hold, a Szél hordozta méhében, a Föld táplálta.

 

5. Pater omnis thelesmi totius mundi est hic - ő a théleszma, az egész világ nemzője.

 

6. Vis eius integra est, si versa fuerit in terram - ereje tökéletes, ha a földbe visszafordul.

 

7. Separabis terram ab igne, subtile a spisso, suaviter, cum magno ingenio - válaszd el a Tüzet a Földtől, a könnyűt a nehéztől, tudással, szenvedéllyel.

 

8. Ascendit a terra in coelum, iterumque descendit in terram et recipit vim superiorum et inferiorum. Sic habebis gloriam totius mundi. Ideo fugiat a te omnis obscuratis - a földről az égbe emelkedik, aztán ismét a földre leszáll, a felső és az alsó erőket magába szívja. Az uralmat az egész világ fölött így nyered el. E perctől fogva előled minden sötétség kitér.

 

9. Hic est totius fortitudinis fortitudo fortis. Quia vincit omnem rem subtilem, omnemque solidam penetrabif - minden erőben ez az erő ereje, mert a finomat és a nehezet áthatja.

 

10. Sic mundus cratus est - a világot így teremtették.

 

11. Hinc adaptationes erunt mirabiles, quarum modus est hic - ez az átvitel varázslata, és ennek ez a módja.

 

12. Itaque vocatus sum Hermes Trismegistos, habens tres partes philosophiae totius mundi - ezért hívnak Hermész Triszmegisztosznak, mert a világegyetem tudásának mindhárom része az enyém.

 

13. Completum est quod dixi de operatio solis - amit a Nap műveleteiről mondtam, befejeztem.

 

Kép

 

AZ ARAB VÁLTOZAT

 

1. Való, való, nincs benne kétség, biztos, megbízható.

 

2. Íme, ami fent van, alulról jön, ami lent van felülről. Az Egy műve a varázslat.

 

3. Ebből az Egyből egyetlen művelettel minden létező így keletkezett.

 

4. Apja a Nap, anyja a Hold, a Szél hordozta méhében, a Föld táplálta.

 

5. Ő a varázslat nemzője, őrzője, ereje tökéletes, a fények élesztője.

 

6. Tűz, amely földdé válik.

 

7. Válaszd el a tüzet a földtől, a könnyűt a nehéztől, vigyázva, mesteri kézzel.

 

8. A földről az égbe száll, úrrá lesz a fény fölött, s ismét leszáll a földre. Megszerzi a felső és az alsó erőket. Így lesz úrrá afölött, ami fent van, s ami lent. Mert veled van a fények fénye, s ezért a sötétség előled kitér.

 

9. Az erők erejével leszel úrrá a finom fölött, és hatolsz be a nehézbe.

 

10. Olyan ez, mint a világ teremtése.

 

11. Az ilyen tett varázslat, és ez a módja.

 

12. Ezért neveztek Háromszor Nagy Hermésznek.

 

13. Amit a Nap műveleteiről mondtam, befejeztem.

 

Gabir ibn Khajjam

(Al Gabir)

 

Hamvas Béla a Smaragdtábla és az alkímia tanítását így fogalmazza meg:

   „A Tabula Smaragdina azt mondja, hogy ugyanazt a sugárzó, életfakasztó meleg világosságot, amellyel a Nap a természetet elárasztja, az ember önmagában megvalósíthatja és azt a sugárzást életének tartalmává teheti. De ugyanezzel a sugárzással a dolgokat is áthathatja. Ez a művelet az, amit később alkímiának neveztek el. Aranycsinálásnak azért mondják, mert az arany a Napnak megfelelő fém és amikor az ember önmagát fénnyel és meleggel itatja át, önmagát Nappá, vagyis arannyá változtatja.

   Az alkímia azt mondja, hogy a lények és a dolgok meg- és átváltoztathatók. Annál is inkább, mert ahogy a lények és a dolgok itt a földön élnek, az nem is természetes, nem is tökéletes.

   De van olyan eljárás, amellyel az ember önmagát a tökéletességbe helyezheti, és ez az eljárás ugyanaz, mint amellyel a dolgokat is tökéletessé teheti. Az alkímia az a tudás, mely a tulajdonságok és az elemek megváltoztathatóságát tanítja oly módon, hogy abból indul ki: a környező jelen világ nem az eredeti természet, hanem annak elrontott alakja. Ezt a romlást ki kell küszöbölni és az eredeti természetet helyre kell állítani. Az analógia nyelvén ezt úgy fejezték ki, hogy az elemeket arannyá lehet változtatni.(…)

A művelet tulajdonképpen és végeredményben egyetlen mondatban kifejezhető. Esetleg egyetlen képletben. Ezt a képletet az alkímia az analógia nyelvén a Bölcsek kövének nevezi. Kőnek nevezi azért, mert ez minden egyéb gondolat és művelet fundamentális alapja.”

 

Hamvas azt is megfogalmazza, hogy a több ezer éves sorok megértése problémába ütközik napjaink társadalmában, hiszen egy egészen más környezetben született ez a beavatási szöveg, ahol az emberek is másképp gondolkoztak, mint ma – a fordítás problémáján kívül tehát az egészen eltérő kulturális és  mitikus háttérrel is szembe kell néznünk, ha a fenti sorok léyegi üzenetét akarjuk megérteni.

   „…Tabula Smaragdina hiteles hermetikus megértése lehetetlen. Lehetetlen azért, mert ki van zárva, hogy az ember a hagyományt a kereszténység bázisa nélkül autentikusan fogja fel. Mi a hagyományból többet értünk, mint amennyit a hagyomány gondolni vélt. Ez a megjegyzés most újból aktuálissá lett. Miért? Mert a sors és az aritmológia összefüggésével kapcsolatban most sorrendben az a döntő számelemzés következik, amely minden archaikus hagyományhoz és minden kereszténységhez tartozó gondolatot egymástól elválaszt.”

 

Talán a dogmákat elutasító, nyitott szellemű Új gyerekek lesznek azok, akik újra közel hozzák és aktualizálják majd a ma embere számára e bölcsességeket a Smaragdtábláról. Ők ugyanis a dogmákon túllépve könnyedén képesek tiszta fejjel közelíteni a hermetikus bölcsességhez is!

 

Összeállította: Vomina

(2007)

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.