Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


december 1-15.

2008.08.06

  DECEMBER 1
  
  Milyennek látom a jövőmet?
  
  
  Amikor jövőnkre gondolunk, egyfelől bizakodóak és izgatottak vagyunk, ugyanakkor félünk is, bizonytalanok vagyunk és kétségekkel küzdünk. Egy mélyebb szinten még akár kétségbeesést is érezhetünk.
  
  Fantasztikus időket élünk. Az emberi történelemben még nem volt ennél fenyegetőbb, de ugyanakkor szép feladatokban gazdagabb kor. Talán sosem létezett ennél izgalmasabb és reménytelibb időszak. Nem véletlen, hogy mindnyájan azt választottuk, hogy éppen ebben az időszakban ezen a bolygón éljünk. Csak úgy tudjuk megvalósítani azokat a változásokat, amelyeket szeretnénk, ha tudatosan figyelünk a jövőnkkel kapcsolatos pozitív és negatív érzelmeinkre egyaránt.
  
  
  *
  
  Milyennek
  látom
  a jövőmet?

  DECEMBER 2
  
  A világ gyógyulást él át
  
  
  Csak akkor kezdjük el keresni az igazságot, ha életünkben válság következik be. Bolygónk szintjén is hasonló válságot élünk meg jelenleg. Tudatunk tágul, és a régi formák, amelyek valaha még jók voltak, már szűknek bizonyulnak. Tulajdonképpen széthullóban vannak. Most minden, amivel a múltban nem sikerült megbirkóznunk, felszínre kerül és pillanatnyilag ijesztőnek tűnhet, mert képesek lettünk arra, hogy egyszerre lássuk meg azokat a dolgokat, amelyeket eddig soha nem vettünk észre. Először azt kell tudatosítani, mi az, ami nem működik, s csak ezután, hogy mit lehetne tenni ellene.
  
  
  *
  
  Látom, hogy
  életemben és a világban
  gyógyulási folyamat kezdődött el.

  DECEMBER 3
  
  A változást gyakran válság váltja ki
  
  
  Általában csupán akkor jövünk rá, hogy a dolgokat lehet másképp is csinálni, amikor életünk kezd széthullani. Szükségünk van arra, hogy felrázzanak. Eleinte ez rendkívül ijesztőnek tűnik, mintegy katasztrófának, pedig ilyenkor kinyílik egy ajtó, amelyen keresztül a megértés, a tudatosság, a fejlődés mélyebb szintjeire juthatunk. Mindannyian újra és újra átéljük ezt a folyamatot. Mihelyt meggyógyítottuk magunkat az egyik szinten, kisvártatva történik valami más, ami elvezet majd bennünket a következő szintre.
  
  
  *
  
  Hajlandó vagyok
  tanulni
  életem minden eseményéből.

  DECEMBER 4
  
  A helyzet akkor látszik a legrosszabbnak, mielőtt elkezdene jóra fordulni
  
  
  Amikor mindent a legelkeserítőbb színben látunk, vigasztaló arra gondolni, hogy mindez azért van, hogy legyen összehasonlítási alapunk. Végre megérted vagy megtapasztalod, hogy a kétségbeejtő helyzet azt az üzenetet hozza, hogy az élet lehet szebb ennél, és hogy van kiút. És akkor a következő lépés az, hogy körülnézzünk és szembesüljünk mindazzal, amit meg kell gyógyítani, ami még nincs harmóniában, nincs beépítve az életünkbe és nem működik.
  
  
  *
  
  Mélyebb és mélyebb szinten
  gyógyítom
  magam.

  DECEMBER 5
  
  Az igazi gyógyulás
  
  
  Az igazi gyógyulás a bennünk lévő életenergia maradéktalan birtoklásából és elfogadásából ered. Ha megengedjük magunknak, hogy szembenézzünk lényünk megtagadott részeivel, rájövünk, hogy nem is olyan ijesztőek, mint képzeltük. Ha kifejezésre juthatnak, a helyükre kerülnek, mint természetünk fontos összetevői. Nincs határvonal a "jó" és "rossz" között. Az élet minden aspektusa az életerő egy-egy eleme, az istenség megnyilvánulása.
  
  
  *
  
  Lényem
  valamennyi oldalát
  elfogadom.

  DECEMBER 6
  
  Kötelezd el magad a gyógyulás mellett
  
  
  A világban egyszerre négy tartományban élünk: a lelki, a mentális, az emocionális és a fizikai valóságban. Ahhoz, hogy teljesen meggyógyítsuk magunkat, a világot mind a négy szinten meg kell gyógyítanunk, egységbe rendeznünk és egyensúlyba hoznunk. Itt az ideje, hogy mindnyájan elkötelezzük magunkat önmagunk és egész bolygónk gyógyulása mellett.
  
  
  *
  
  Átadom magam
  a gyógyítás
  ösvényének.

  DECEMBER 7
  
  A spirituális szint gyógyítása
  
  
  A modern világban szinte teljesen eltávolodtunk spirituális énünktől és az egyetemes forrástól. Ez azt eredményezi, hogy legbelül életünket üresnek és céltalannak érezzük. Ezt az űrt sok-sok hiábavaló próbálkozással akarjuk kitölteni. A spirituális gyógyulást úgy idézhetjük elő, hogy megpróbáljuk ismét felvenni a kapcsolatot a felsőbbrendű lélekkel, és megtapasztaljuk, ahogy belülről megtelünk lélekkel.
  
  
  *
  
  Gyógyítom
  lényem
  spirituális szintjét.

  DECEMBER 8
  
  A mentális szint gyógyítása
  
  
  Mindnyájunknak vannak olyan gondolatai, elképzelései és meggyőződései, amelyek most már gátolják tudatunk kibontakozását, jóllehet a múltban javunkat szolgálták. A mentális gyógyulás akkor következik be, ha a bennünket támogató új gondolatokkal azonosulunk, és fokozatosan elengedjük a számunkra többé már nem hasznos meggyőződéseinket. Új gondolataink lehetővé teszik önmagunk teljesebb kifejezését. Aztán vannak emberek, akik gyermekkori élményeik miatt, bántó kritika vagy egyéb érzelmi trauma hatására megtagadják saját intellektusukat. Az ilyen embereknél a mentális gyógyulás eredeti intelligenciájuk visszanyerését is magában foglalja.
  
  
  *
  
  Meggyógyítom
  lényem
  mentális szintjét.

  DECEMBER 9
  
  Az emocionális szint gyógyítása
  
  
  Ha emocionális szintünket akarjuk gyógyítani, hagynunk kell, hogy a múltban elfojtott érzelmeinket újra átéljük, aztán elengedjük őket. Képesek vagyunk érzelmeink spontán, szabad és maradéktalan elfogadására s megélésére. Az emocionális gyógyulás együtt jár azzal, hogy kapcsolatba kerülünk saját sebezhetőségünkkel, megtanulunk a megfelelő módon, tudatosan vigyázni magunkra kapcsolatainkban és a világban.
  
  
  *
  
  Meggyógyítom
  lényem
  emocionális szintjét.

  DECEMBER 10
  
  A fizikai szint gyógyítása
  
  
  Általában a modern civilizált élet nem bátorít minket arra, hogy tiszteletben tartsuk testünket, és odafigyeljünk rá. Valójában sokunkban alig tudatosulnak tényleges fizikai szükségleteink. Fizikai szinten gyógyulás csak akkor következik be, ha ismét megtanuljuk érezni testünket, ha újra képesek leszünk odafigyelni rá. Testünk a maga sajátos eszközeivel világos üzeneteket küld nekünk. Ha megtanulunk válaszolni testünk szükségleteire, lassan ráhangolódunk saját természetes ritmusunkra, és a Föld ritmusaira is.
  
  
  *
  
  Meggyógyítom
  lényem
  fizikai szintjét.

  DECEMBER 11
  
  Valamennyi szint kölcsönösen hat egymásra
  
  
  Lényünk négy szintje szoros kapcsolatban áll egymással és kihatnak egymásra. Már egy szint meggyógyításával is támogatjuk a többi szint gyógyulását. Például a spirituális kapcsolat erősítése ösztönzést és erőt adhat a mély emocionális gyógyulás felvállalásához. Azáltal, hogy behatóan foglalkozunk érzelmeinkkel, felszabadítjuk a mentális és fizikai szinten legátolt energiákat is. És minél jobban sikerül ráhangolódnunk testünkre, annál több energiát fogunk érezni az összes többi szinten is. Bármely szinten el lehet kezdeni a gyógyítást, és a többi tartomány felderítését meghagyhatjuk életünk későbbi szakaszaira. A végső cél az összes szint egységbe rendezése.
  
  
  *
  
  Lényem
  minden szintjét
  egységbe rendezem.

  DECEMBER 12
  
  A fejlődés egy életen át tartó folyamat
  
  
  A személyiségfejlesztéssel foglalkozók körében van egy olyan elterjedt nézet, hogy a fejlődés egyáltalán nem bonyolult dolog - nem kell semmit tenned, csak változtasd meg a gondolataidat, használj erre valamilyen jól bevált módszert, és minden rendbe jön. Vannak, akik tényleg abban a meggyőződésben élnek, hogy ha sikerül követniük egy adott ösvényt, vagy alkalmazniuk egy bizonyos módszert, minden jóra fordul. Aztán, ha ez nem sikerül, mindig magukat okolják.
  
  Ez az elképzelés egyszerűen borzasztóan naiv. Egy bámulatos átalakulási folyamaton megyünk keresztül. Számtalan rétegen hatolunk át, azt az életformát változtatjuk meg, amelyet elődeink évszázadokon keresztül követtek. Nem lehet néhány megerősítéssel, vagy egy egyszerű módszer alkalmazásával befejezettnek tekinteni a dolgot. A fejlődés egy életen át tartó folyamat.
  
  
  *
  
  Örömmel fogadok
  egy életen át tartó
  fejlődést és felfedezést.

  DECEMBER 13
  
  Egy életre szóló elkötelezettség
  
  
  A változás nem következik be egyik napról a másikra. A tudatosodás útján tett egyes lépések lehetnek bámulatosan könnyűek, néhány lépés szinte csodának tűnik, de az utazás sok-sok szakaszból áll, és egészét tekintve nem mondható akadálymentesnek. Nem jön el az a pont, amikor azt mondhatjuk, "megérkeztünk". Fontos felismernünk, hogy egy életre elköteleztük magunkat a gyógyulás és a tudatosodás mellett.
  
  
  *
  
  Egy életre
  elkötelezem magam
  a gyógyulás és a tudatosodás mellett.

  DECEMBER 14
  
  Saját ritmusod van
  
  
  A tudatosodás egyre mélyülő, egyre táguló folyamat, amely sosem ér véget. Szerencsére azonban egyre gördülékenyebbé, egyre gyümölcsözőbbé válik. De előfordul, hogy nehéznek érezzük, pedig nemsokára könnyűvé válik. Néha azonban az érzelmi gyógyulás mélyebb szintjeit kell megélnünk, mielőtt jobban kezdenénk érezni magunkat.
  
  Ha már elkezdted az utad, ne bátortalanodj el. Mindenki a saját ritmusa szerint halad. Ne érezd, hogy túlságosan lassan haladsz, vagy már rég célba kellett volna érned. A ritmusod főleg eddigi tapasztalataidtól függ. Vannak emberek, akik életük korábbi szakaszában rengeteg traumát és fájdalmat éltek át, így az ő gyógyulási folyamatuk tovább tarthat. Ne feledjük, hogy ugyanannyi segítséget tudunk adni másoknak, mint amilyen hatékonyan tudjuk magunkat is gyógyítani.
  
  
  *
  
  Odafigyelek gyógyulási folyamatom
  ritmusára.
  Nem sürgetem magam.

  DECEMBER 15
  
  Szükségünk van más emberekre
  
  
  Társadalmunkban erősen él az a hiedelem, hogy mindenkinek képesnek kell lennie az önállóságra. Szinte elvárják tőlünk, hogy legyünk teljesen önellátók. Legtöbbünk ezt el is hitte, és bűntudatot érzünk, hogy szükségünk van másokra, mert szeretetet, támogatást, összetartozást igényelünk. Elnyomjuk magunkban az igényt, hogy másokra is támaszkodhassunk, és mindent megteszünk, hogy bátornak és erősnek látsszunk. Még önmagunknak sem valljuk be szükségleteinket. Pedig a legtöbb ember számára a teljes, értelmes élet elképzelhetetlen anélkül, hogy mély, egymásrautaltságon nyugvó kapcsolatai legyenek másokkal. Igenis szükségünk van más emberek támogatására, visszajelzéseikre a gyógyulás és a tudatosodás felé vezető utunkon.
  
  
  *
  
  Szükségem van
  mások
  szeretetére és támogatására.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.