Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Napi útmutató a tudatos élethez / június 1-15.

2008.05.19

  JÚNIUS 1
  
  Tekints életedre úgy, mintha tükörkép volna
  
  
  Mi hozzuk létre mindazt, ami történik velünk. Magunkhoz vonzzuk a fejlődésünkhöz nélkülözhetetlen embereket, eseményeket és tapasztalatokat, vagy pedig mi magunk találjuk meg őket.
  
  Figyelj meg jól mindent és mindenkit, amivel és akivel találkozol, és minden élményt vagy tapasztalatot, amelyben részed van - mert ők visszatükrözik azt, ami benned lejátszódik. Ezután elkezdheted keresni a megoldást azokra a problémákra, amelyek az önmagaddal való kapcsolatban felmerülnek. Elkezdhetsz változni. Elkezdheted gyógyítani azokat a testrészeket, amelyek rosszul működnek. És mostantól kezdve elkezdheted fejleszteni és kifejezni és megengedni magadnak azokat a dolgokat, amelyek a legjobb hatással vannak rád.
  
  
  *
  
  Úgy tekintek
  életemre, mint
  belső fejlődésem tükörképére.

  JÚNIUS 2
  
  Legfontosabb kapcsolatunk
  
  
  Életünkben van egy kapcsolat, amely a legfontosabb és az összes többi kapcsolatunk alapját képezi. Amikor ez a kapcsolat jól működik, akkor az összes többi kapcsolatunkban sincsenek nagy zökkenők. Ha ebben a kapcsolatban problémák vannak, akkor problémák vannak az összes többiben is. Ez a kapcsolat nem más, mint viszonyunk önmagunkhoz.
  
  Ha erre a belső kapcsolatra összpontosítjuk a figyelmünket, észrevesszük, hogy minden egyéb az életünkben visszatükrözi azt, ahogyan érzünk önmagunk felől, vagy ahogyan bánunk önmagunkkal. Ha ezt tudatosítjuk önmagunkban, sokkal igazibb, teljesebb, kielégítőbb és erősebb kapcsolatot létesíthetünk másokkal.
  
  
  *
  
  Őszinte, szeretetteljes
  kapcsolatot építek ki
  önmagammal és másokkal.

  JÚNIUS 3
  
  A teljesség bennünk van
  
  
  Sokan vagyunk, akik elvesztettük kapcsolatunkat önmagunkkal. Az az üresség, magányosság és kétségbeesés, amit azért érzünk, mert elvesztettük a belső kontaktust, abból fakad, hogy önmagunkon kívül akarjuk meglelni a beteljesülést. Más partnerkapcsolatok után nézünk annak reményében, hogy majd csak találunk valakit, aki segít abban, hogy teljesnek érezzük magunkat. Ám mindez mégsem következik be.
  
  Senki sem tud segíteni az önmegvalósításodban, ha nem fejleszted ki a kapcsolatot önmagaddal. Az elsődleges kontaktus belül van. A teljességet akkor tapasztalod, amikor valamennyi oldalad egységbe rendezed és kifejezed.
  
  
  *
  
  Önmagamban
  találom meg
  a teljességet.

  JÚNIUS 4
  
  Hozz lelket a világba
  
  
  Azok, akik a spirituális utat kívánják követni, mind a nyugati, mind a keleti hagyományokban elvonulnak a világtól, cölibátust fogadnak és elkerülik az intim kapcsolatokat. Úgy tekintenek a partnerkapcsolatokra, mint ami elvonja a figyelmüket a lelki fejlődéstől. Az igazság az, hogy tényleg nehéz tudatos kapcsolatban maradni lelkünk belső lényegével, ha közben a hétköznapok problémáival is foglalkozni kell, különös tekintettel a partnerkapcsolatainkban felmerülő nehézségekre.
  
  Mindazonáltal eljött az idő, hogy a lelki gyakorlat új szintjére lépjünk. Most szembesülnünk kell azzal a feladattal, hogy lelkünket teljesen bevonjuk a fizikai világba, napi életünk minden mozzanatába és pillanatába. Ehhez hajlandónak kell lennünk szembenézni mindazokkal a problémákkal, amelyeket esetleg azzal igyekeztünk elkerülni, hogy elvonultunk a világtól.
  
  
  *
  
  Lelkem belső lényegét
  belevonom
  a napi életembe.

  JÚNIUS 5
  
  Nem tudjuk kikerülni az emberi kapcsolatokat
  
  
  Életünkben vannak olyan időszakok, amikor az tesz jót, ha visszavonulunk a világtól és csak az önmagunkkal való kapcsolatra összpontosítunk.
  
  Azonban, ha igazán tudatos lényekké akarunk válni, nem kerülhetjük el az érintkezést másokkal. Végül mindenképpen vissza kell térnünk a világba. Kapcsolatainkat mindenkivel és mindennel körülöttünk tükörként használjuk, hogy bennük lássuk a lelkünkben végbemenő folyamatot. Így láthatjuk legvilágosabban önmagunkat. Tulajdonképpen nincs is olyan, amit meg kell tanulnunk, és az ne jelentkezne a kapcsolatainkban. A kapcsolataink megtanítanak bennünket mindenre, amit tudnunk kell.
  
  
  *
  
  A kapcsolataim révén
  megtanulok mindent,
  amit tudnom kell.

  JÚNIUS 6
  
  A kapcsolatainkban önmagunkat látjuk
  
  
  Sokkal könnyebb a körülöttünk levő világot figyelni, mint önmagunkba nézni. Ezért fontos, hogy úgy tekintsünk kapcsolatainkra, mint a bennünk lejátszódó folyamatok tükreire. Önmagunkba igazából nehéz belelátni. Nem vesszük észre azt, aminek nem vagyunk tudatában. Ám ha figyeljük a kapcsolatainkat és megértjük, mi az, amit belőlünk visszatükröznek, akkor önmagunkat is kezdjük tisztán látni.
  
  
  *
  
  Kapcsolataimban
  önmagam
  tükörképét látom.

  JÚNIUS 7
  
  Kapcsolataink a leghatékonyabb eszközeink
  
  
  A mai világban valószínűleg a kapcsolatok jelentik a legbiztonságosabb lelki ösvényt, a leghatásosabb eszközt. Kapcsolatainkon keresztül juthatunk el a leggyorsabban és a legeredményesebben a legmélyebb igazságokig, ha megfelelően használjuk azokat. Ez nem csupán a szerelmi kapcsolatainkra vonatkozik, hanem az összes többire is. Ha ezt megértjük és ennek megfelelően cselekszünk, életünk minden egyes pillanata meditációvá, kreatív lehetőségé, önmagunkkal való foglalkozássá válik.
  
  
  *
  
  Tanulok
  minden
  kapcsolatomból.

  JÚNIUS 8
  
  Minden energiának kifejezésre kell jutnia
  
  
  A világegyetemben jelen vannak bizonyos alaparchetípusok vagy energiarendszerek. Mint egyének, mi is potenciálisan magunkban hordozzuk mindezeket az archetípusokat. Általában csak néhányat fejlesztünk ki belőlük. Ezekkel azonosulunk és ezeket juttatjuk kifejezésre az életünkben. A többi energia fejletlen vagy elsorvasztott, de állandóan keresi a megnyilvánulás lehetőségét. Ahhoz, hogy kiegyensúlyozottak és teljesek legyünk, fokozatosan meg kell tanulnunk kifejezni mindezeket az energiákat - mind a személyiségünkben, mind az életünkben. Egy közeli kapcsolatban a másik ember rendszerint elkezdi felszínre hozni magában azokat az energiákat, amelyekről nem akarunk tudomást venni. Például egy családban, bármi, amit valamelyik szülő nem fejez ki, a gyermekben nyilvánul meg.
  
  Ha tudatában vagy ennek a folyamatnak, valamennyi kapcsolatod tükörként használhatod, amelyben meglátod, mely energiáidnak van szüksége erősebb kifejezésre.
  
  
  *
  
  Mely energiáimat nem juttatom teljes kifejezésre?
  Hogyan tükröződik ez vissza a kapcsolataimban?

  JÚNIUS 9
  
  Az energiák széles skálája van meg bennünk
  
  
  Mindegyikünkben az energiák sokkal szélesebb skálája van jelen, mint amennyivel tisztában vagyunk. Figyeld meg, hogy van ez a Te esetedben: mi az, amit visszautasítasz vagy nem juttatsz kifejezésre. Az élet igyekszik megmutatni neked, miként léphetsz érintkezésbe személyiséged e részeivel. Ennek egyik módja a visszatükrözés.
  
  Azok az emberek, akiket szeretsz és akikkel harmonikus kapcsolatod van, visszatükrözik lényednek azt az oldalát, amelyet szeretsz és amelyet szerves részeddé tettél. Azok az emberek, akiket nem kedvelsz, akikkel problémáid vannak, akik idegesítenek, akikről rossz véleménnyel vagy, akiket nem bírsz elviselni, azokat a tulajdonságaidat tükrözik vissza, amelyeket nem tanultál meg szeretni, egységbe rendezni és kifejezni.
  
  
  *
  
  Kivel vannak
  problémáim?
  Látok-e bennük olyasmit,
  amit nem fogadok el önmagamban?

  JÚNIUS 10
  
  Az ellentétek vonzzák egymást
  
  
  Igen gyakran felismerjük, hogy az ellentéteinkhez vonzódunk, vagy az ellentéteinket vonzzuk magunkhoz. Olyan emberekről van szó, akikben a ránk leginkább jellemző tulajdonságokkal ellentétes vonások vannak előtérben. Tudat alatt arra vágyunk, hogy teljessé váljunk, ezért vonzódunk olyan emberekhez, akik magukban hordozzák és kifejezésre juttatják azokat a tulajdonságokat, amelyek a mi személyiségünkben nincsenek kifejlődve. Bizonyos mértékben érzékeljük, hogy ezek az emberek magukban hordozzák annak lehetőségét, hogy segítsenek kiegyensúlyozottabbakká válnunk.
  
  
  *
  
  Ki az az életemben,
  akiben velem ellentétes
  energiák rejlenek?

  JÚNIUS 11
  
  Ők a tanítóink
  
  
  Azok az emberek az életünkben, akik velünk ellentétes energiákat hordoznak magukban, a legnagyobb tanítóinkká válhatnak, ha engedjük. Fel kell ismernünk, hogy ők juttatják kifejezésre azokat az ellentétes polaritásokat, amelyekre vágyunk és amelyekre szükségünk van. Egy kapcsolat kezdetén gyakran úgy érezzük, hogy a másik ember éppen azt nyújtja nekünk, amire szükségünk van. Egy idő múlva azonban, rossz néven vesszük tőle, amiért különbözik tőlünk, és megpróbáljuk megváltoztatni őt, hogy hozzánk hasonlóvá váljon.
  
  Ne feledjük, hogy azért vonzottuk őt az életünkbe, hogy tanítson és inspiráljon bennünket. Az a feladatunk, hogy legyünk nyitottak és fedezzük fel azon tulajdonságainkat, amelyeket a másik visszatükröz.
  
  
  *
  
  Az emberek,
  akikkel kapcsolatom van,
  a tanítóim.

  JÚNIUS 12
  
  A rendetlen-rendes polaritása
  
  
  A kapcsolatokban az egyik legnagyobb probléma - a rend és a spontaneitás közötti ellentét. Ebbe a konfliktusba belekerül csaknem az összes együtt élő ember. Az egyik fél általában rendszerető, míg a másik rendetlen. Ez az ellentét valójában a nagyon rendszerezett, szervezett, lineáris, azaz az egyenes útról le nem térő oldalunk és a spontánabb, intuitívabb és kreatívabb oldalunk közötti konfliktust tükrözi. Mindkét fél a másikat játssza ki.
  
  Soha nem szűnő konfliktusban lesznek ezek a benned lévő tulajdonságok, amíg fel nem ismered, hogy ez a konfliktus arra hívja fel a figyelmed, hogy mindkét oldalra szükséged van. Mindkét ellentétes énednek meg kell találnia az egyensúlyt e két véglet között és meg kell tanulnia harmóniában élni velük.
  
  
  *
  
  Egyensúlyt keresek
  az életemben jelenlévő
  rend és spontaneitás között.

  JÚNIUS 13
  
  Az elkötelezettség-szabadság polaritása
  
  
  Nagyon gyakori egy kapcsolatban, hogy az egyik ember szorosabb kötelékre, nagyobb közelségre és mélyebb bensőségességre vágyik, míg a másik nagyobb szabadságot és több teret kíván megtartani magának. Ez a külső konfliktus tükrözi a mindnyájunkban meglévő és egymással szembenálló polaritásokat. Mindannyian közelségre, és bensőséges, szoros kapcsolatra vágyunk. Ugyanakkor félünk attól, hogy elveszítjük a szabadságunkat és az egyéniségünket. Ha ilyen jellegű konfliktus van a kapcsolatodban, próbáld meg kideríteni, mi lehet az, amit az ellentétes részeidről mond neked.
  
  
  *
  
  Megtalálom annak módját,
  hogyan lehetek szabad
  egy szoros közeli kapcsolatban.

  JÚNIUS 14
  
  Az emocionális-racionális polaritása
  
  
  Sok kapcsolatban gyakran lép fel olyan konfliktus, amelyben az egyik ember ésszerűen és érzelemmentesen viszonyul az élethez, míg a másik emocionálisan közelít hozzá. Sokszor ilyenkor a férfi-nő polaritás jelenlétéről van szó. Tradicionálisan a társadalom arra kondicionálta a férfiakat, hogy racionálisabbak, a nőket pedig arra, hogy emocionálisabbak legyenek.
  
  Így például, ha egy nagyon emocionális nő túlságosan racionális férfival van kapcsolatban, ez figyelmeztetés a férfi számára, hogy próbáljon meg közelebbi kapcsolatba kerülni az emócióival és az érzelmeivel. A nő pedig valószínűleg azért került közeli viszonyba pont ilyen férfival, mert arra van szüksége, hogy fejlessze magában az érzelemmentesebb és személytelenebb energiákat, amelyek egyfajta erőt és egyensúlyt hoznak az életébe.
  
  
  *
  
  Megtalálom
  az egyensúlyt
  a ráció és az emóció között.

  JÚNIUS 15
  
  Tegyük részünkké az ellentétünket
  
  
  Amikor egy kapcsolat valamelyik területén konfliktus van, ez rendszerint annak a jele, hogy mindkét fél visszatükrözi a másiknak azt az energiáját, amelyet annak az embernek fejlesztenie kell. Ha a két ember nem hajlandó befogadni ezeket az ellentétes energiákat és továbbra is a számukra megszokott irányt követik, még távolabb kerülnek egymástól.
  
  Például, az emocionális-ésszerű polaritásban, a nő hordozni kezdi a férfi helyett a férfi emocionális energiáját, s így kétszer olyan emocionálissá válik. A férfi pedig a felelősség kétszeres terhét cipeli mindannak, ami a világhoz való racionálisabb hozzáállás miatt nélkülözhetetlen. Így érzelmileg még visszafogottabbá válik. Mindketten úgy juthatnak keresztül ezen a holtponton, ha lassan elkezdik fejleszteni ellentétes oldalaikat.
  
  
  *
  
  Fejlesztem
  és szerves részeimmé teszem
  polaritásom elnyomott pólusait.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.