Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


október 1-15.

2008.08.06

  OKTÓBER 1
  
  Szükségünk van kapcsolatokra
  
  
  Legfontosabb kapcsolatunk mindig az önmagunkkal való kapcsolat, mert végső soron ez az egyetlen kapcsolat, amely megalapozhatja a teljességhez vezető utat. Ezen a ponton kell egységet és egyensúlyt találnunk. Ugyanakkor szükségünk van kapcsolatokra más emberekkel is ahhoz, hogy életünket teljesnek és boldognak érezzük. Ha mindig csak magunkban keressük a teljességet és tökéletességet, akkor megtagadjuk önmagunknak azt a részét, amely más embereket is igényel. Társas lények vagyunk. Igenis szükségünk van szoros érzelmi, intellektuális, lelki és fizikai kapcsolatokra más emberekkel. Igényeljük a szeretetet, a támogatást, a megértést, az elismerést és a biztatást, amelyet a többiektől kaphatunk.
  
  
  *
  
  Fordítok időt arra,
  hogy ápoljam kapcsolatomat önmagammal,
  és arra is,
  hogy elfogadjam azt, amire szükségem van a többi
  embertől.

  OKTÓBER 2
  
  Intimitásunk kulcsa a bennünk lévő gyermek
  
  
  A bennünk lévő gyermek az a részünk, amely átéli a legmélyebb érzelmeinket, ő képes az igazi szeretetre. Ezen a ponton vagyunk sebezhetőek, itt lehet megbántani, s megsérteni minket. Ha igazi intimitásra vágyunk egy másik emberrel, akkor felszínre kell hoznunk sebezhetőségünket, szeretetünket, sőt azt is vállalnunk kell, hogy esetleg megbánthatnak.
  
  Ha nem vagyunk kapcsolatban a bennünk lévő gyermekkel, nem is tudunk igazi intimitást átélni. Akkor tapasztalhatjuk meg az egészséges és megelégedettséget nyújtó intimitást, ha megtanulunk kapcsolatot teremteni a bennünk lévő gyermekkel, gondoskodunk róla és vigyázunk rá, és ki is tudjuk engedni őt a megfelelő módon és időben.
  
  
  *
  
  Amint megtanulom
  támogatni a belső gyermekemet,
  mélyebb intimitást élek meg.

  OKTÓBER 3
  
  Mindenkinek vannak érzelmi szükségletei
  
  
  Nekünk, embereknek, rengeteg mindenre van szükségünk, amit csak másoktól kaphatunk meg. Szükségünk van szeretetre, támogatásra, kapcsolatra és közelségre. Társadalmunkban a függőséget valami negatív dolognak tekintik. Azt kívánják tőlünk, hogy szinte teljesen önállóan álljunk meg a lábunkon. A legtöbb ember szégyelli bevallani, mennyi mindenre lenne igénye, különösen, ha érzelmekről van szó. Pedig ezek az igények nem választhatók el tőlünk, éppen emiatt vagyunk emberek. Meg kell tanulnunk tiszteletben tartani szükségleteinket, nem pedig megtagadni őket. Ez az első lépés ahhoz, hogy ki tudjuk elégíteni őket.
  
  
  *
  
  Teljesen természetes,
  hogy vannak
  érzelmi szükségleteim.

  OKTÓBER 4
  
  Fejezd ki nyíltan érzelmi szükségleteidet
  
  
  Ha felismered, bevallod, becsben tartod szükségleteidet, akkor képes leszel nyíltan ki is fejezni őket. Csak ekkor tudod majd elfogadni azt, amit a többi embertől kaphatsz. Ha ki merem mondani azt, hogy tényleg szükségem van a szeretetedre, a barátságodra, vagy hogy most éppen nagyon szeretném, ha megölelnél, vagy nagyon szeretnék megbeszélni veled valamit, akkor a másiknak általában nem túl nehéz megadni ezt. De ha azt mondom magamban: "Nem szabad, hogy szükségem legyen bárkire is", akkor a szükségleteim közvetve fognak megnyilatkozni, és így több energiát szívnak fel, mivel tagadom azt, ami tény és való. Ilyenkor az emberek nem nagyon tudnak úgy reagálni erre, hogy ne érezzék magukat manipulálva és irányítva.
  
  
  *
  
  Megtanulom
  világosan és nyíltan kérni mindazt,
  amire szükségem van.

  OKTÓBER 5
  
  Mindannyian sebezhetőek vagyunk
  
  
  Legtöbbünk kicsit fél saját sebezhetőségétől. Többféleképpen tudjuk álcázni, elrejteni ezt a félelmet. Viszont a bensőségesség kulcsa az, hogy mások elé tárjuk sebezhető mivoltunkat is. De ehhez először is önmagunknak kell őszintén bevallanunk legmélyebb és legsebezhetőbb érzelmeinket.
  
  Azt is meg kell tanulnunk, hogy érzelmeinket csak úgy tudjuk megóvni, ha őszintén kimondjuk, mit érzünk, mire van szükségünk, nem pedig úgy, hogy elzárjuk, körülbástyázzuk őket.
  
  Ha megtanuljuk a belső erőnket felhasználni arra, hogy kifejezzük és támogassuk sebezhetőségünket, ahelyett, hogy elnyomnánk azt, egyre nagyobb biztonságban fogjuk érezni magunkat, egyre magától értetődőbb lesz, hogy megnyíljunk egy másik ember előtt.
  
  
  *
  
  Megtanulom
  természetesen kezelni
  a sebezhetőségemet.

  OKTÓBER 6
  
  Ellenérzés a kapcsolatok iránt
  
  
  Sok ember - főként nő - állandóan azt hajtogatja, hogy minden vágyuk egy szoros kapcsolat, és fogalmuk sincs, nekik pont miért nincs. Sokunk számára nehéz felismerni, mennyi vegyes érzést, belső konfliktust hordozunk magunkban a kapcsolatok tekintetében. Lehet bennünk egy erős hang, amely intimitást és közelséget akar, de van egy másik rejtett részünk, amely igazából már magától az "intimitás" szótól is megijed. Ennek az az oka, hogy a legtöbbünknél a szoros kapcsolatok bizonyos mértékű önfeladással jártak együtt. Lehet, hogy nincs is tudomásunk azokról a részeinkről, amelyek kifejezetten a szoros kapcsolatok megteremtése ellen dolgoznak. Tulajdonképpen a legtöbb esetben ezeket az érzéseinket vetítjük ki, és így csak olyan embereket veszünk észre, akik elérhetetlenek a számunkra.
  
  Ha szoros és bensőséges kapcsolatot akarunk teremteni, először is fel kell ismernünk és tisztelnünk kell azt a részünket, amely tiltakozik ellene, majd rá kell jönnünk, miért vannak benne ellenérzések.
  
  
  *
  
  Énem mely része
  tiltakozik a szoros kapcsolat ellen,
  és miért?

  OKTÓBER 7
  
  Polaritás a kapcsolatokban
  
  
  Lényünk feminin oldala az egybeolvadást és a közelséget keresi. A férfi oldal viszont egyéni jellegre, függetlenségre, szabadságra és önkifejezésre törekszik, mert fél attól, hogy lekötik, korlátozzák, vagy úgymond egy az egyben "lenyelik". A női oldal pedig attól retteg, hogy elhagyják, megválnak tőle. Ha kapcsolatainkban inkább a maszkulin energiánkkal azonosulunk, akkor függetlennek fogjuk érezni magunkat, csakhogy olyan partnereket vonzunk majd magunkhoz, akik megtagadott közelségvágyunkat tükrözik. Ha szorosabb kapcsolatban vagyunk feminin energiánkkal, akkor valószínűleg erős vágy él bennünk a mélyebb intimitásra, viszont olyan partnereket vonzunk magunkhoz, akik több életteret igényelnek.
  
  
  *
  
  Mostanában
  melyik energiával azonosulok inkább?
  Kapcsolatban vagyok
  érzelmeim másik oldalával is?

  OKTÓBER 8
  
  Távolság a kapcsolatokban
  
  
  Intim kapcsolatainkban egyaránt van szükségünk közelségre és távolságra. Szükségünk van arra, hogy egymásba olvadjunk, de azt is igényeljük, hogy különváljunk és ismét értékeljük saját egyéniségünket. Nem könnyű kielégíteni vágyainkat, és ugyanakkor megtartani a távolságot, amikor arra van szükségünk. Gyakran elveszítjük ezt a képességünket, ha nagyon közeli kapcsolatba kerülünk valakivel. De ha nem tartjuk meg a szükséges távolságot, akkor öntudatlanul létrehozunk egy olyan konfliktust, vagy problémát, amely úgyis elszakít bennünket a másiktól.
  
  Nem könnyű feladat, de alapvetően fontos, hogy megtanuljunk minél tudatosabban távolságot tartani. Ha már egy darabig átéltük a közelséget, akkor szükségünk van arra, hogy különváljunk és magunkban legyünk. Ez lehet pár perc, vagy akár néhány nap. Intim kapcsolatainkban állandóan a közelség és a távolság polaritásának két pólusa között táncolunk.
  
  
  *
  
  Képes vagyok tudatosan eltávolodni,
  ha éppen arra van szükségem.

  OKTÓBER 9
  
  Lehet, hogy belső gyermekünk fél a kapcsolatoktól
  
  
  A bennünk lévő gyermek olykor annyira fél, hogy megakadályozza számunkra az intim kapcsolatok megteremtését. Pedig a szíve mélyén semmire sem vágyik jobban, mint közelségre és intimitásra. Ám, ha korábbi kapcsolatai során sebeket szerzett, most talán teljesen meg van rémülve, hogy őt ismét bántalmazni fogják, visszautasítják, vagy elhagyják. Ha tudatosítjuk magunkban belső gyermekünk félelmeit, képesek leszünk megadni neki azt a szeretetet és támogatást, amelyre vágyik, hogy biztonságban érezze magát, és ne féljen a kapcsolatteremtéstől.
  
  
  *
  
  Ha tudatosabban átélem
  a bennem lévő gyermek félelmeit,
  képes leszek megadni neki mindazt, amire vágyik.

  OKTÓBER 10
  
  Legyél őszinte kapcsolataidban
  
  
  Életünkben és kapcsolatainkban akkor találkozunk nehézségekkel, ha nem mondjuk ki gondolatainkat, mert attól félünk, hogy valakinek ez nem fog tetszeni, vagy hogy súlyos következményei lehetnek. Attól a pillanattól kezdve, hogy eltitkolod az igazságot, kapcsolatodban problémák jelentkeznek. Alig észrevehetően elkezded kivonni magad a kapcsolatból, és a kapcsolat veszít életerejéből.
  
  Egy intim kapcsolatnak - de bármilyen más fontos kapcsolatnak is - igazságon és őszinteségen kell alapulnia, különben meghal. Olyan mértékben fog csökkenni kapcsolataid dinamikája, amennyire nem vagy őszinte bennük.
  
  
  *
  
  Tudatában vagyok-e annak,
  miként titkolom el az igazságot
  kapcsolataimban?

  OKTÓBER 11
  
  Távolságot hozunk létre kapcsolatainkban
  
  
  Hihetetlen, olykor mennyire félünk teljes őszinteséggel viszonyulni partnerünkhöz egy közeli kapcsolatban. Azért félünk, mert ha tényleg közel engedünk magunkhoz valakit, megengedjük neki, hogy meglássa, kik is vagyunk valójában, ő pedig elhagy minket, akkor teljesen összeroppanunk. Ha viszont nem engedjük magunkhoz elég közel, akkor nem kapjuk meg azt, amire vágyunk. Ezért tartjuk az embereket karnyújtásnyira magunktól, elég közel ahhoz, hogy létrejöhessen a kontaktus, de mégsem annyira közel, hogy meglássák igazi arcunkat. Mert attól félünk, hogy ha rájönnek, kik vagyunk valójában, nem akarnak majd velünk maradni. Ezért kapcsolatainkba csak eddig a szintig engedjük be az intimitást, és nem mélyebbre. Sajnos, ilyen távolság mellett nem érezhetünk teljes megelégedettséget.
  
  Ha tényleg ki akarjuk elégíteni a közelség utáni vágyunkat, fel kell vállalnunk azt a kockázatot, hogy megmutassuk önmagunkat másoknak.
  
  
  *
  
  Hajlandó vagyok
  megmutatni
  valódi lényemet.

  OKTÓBER 12
  
  Az őszinteség bátorságot követel
  
  
  Nem kevés bátorság kell ahhoz, hogy őszinték legyünk kapcsolatainkban. Egyfelől szükségünk van arra, hogy őszinték legyünk a másikkal és önmagunkat adjuk, másfelől viszont attól tartunk, hogy pont emiatt hagynak el bennünket. Fontos, hogy felismerjük ezt a bennünk lévő konfliktust és odafigyeljünk mindkét érzésre. Nem várható el senkitől, hogy mindig, minden pillanatban a teljes igazságot mondja embertársainak. Ez elég ijesztő is lenne. De meg kell próbálni elindulni ebbe az irányba, elfogadva félelmünket, de ugyanakkor felismerve azt, hogy ha nem vagyunk őszinték, akkor önmagunkból áldozunk fel egy részt a kapcsolatban. Fokozatosan megtanulunk egyre őszintébben viselkedni. Lépésről lépésre egyre többet mutatunk meg valódi lényünkből.
  
  
  *
  
  Lényem mely része fél attól, hogy őszinte legyek,
  és miért?
  Képes vagyok megérteni és tisztelni ezt az érzést,
  mialatt megtanulok nyíltan viselkedni?

  OKTÓBER 13
  
  Maradj hű magadhoz
  
  
  Ha nem mondjuk ki őszintén a véleményünket, az olyan, mintha mindannyiszor becsapnánk önmagunkat, hiszen megfosztjuk magunkat az érzelmeinktől. Ilyenkor azt mondjuk a bennünk lévő gyermeknek: "Most nem engedhetlek ki, most nem mutathatom meg, hogy ki vagy." - Lényegében becsapjuk magunkat azért, hogy a másik emberrel lehessünk, ami, persze, borzasztó érzés.
  
  Amikor eldöntötted már, hogy megpróbálsz egyre inkább hű lenni önmagadhoz, még ha ezáltal kockáztatod is a kapcsolatot, a kötelék önmagaddal erősödik. Hihetetlenül hangzik, de igaz: minél többre becsülöd kapcsolatodat önmagaddal, annál jobb lesz a többi kapcsolatod.
  
  
  *
  
  Megtanulok önmagam maradni,
  akkor is,
  amikor ez ijesztőnek tűnik.

  OKTÓBER 14
  
  Legyél őszinte magadhoz
  
  
  Az őszinteség nem azt jelenti, hogy minden pillanatban ki kell mondanod, mit érzel, vagy be kell számolnod az agyadban átfutó gondolatokról. Nem is lenne helyénvaló bárki előtt felfedned magad. Az őszinteség mindenekelőtt azt jelenti, hogy önmagaddal vagy őszinte. Ha ezt elérted, akkor tudatosan eldöntheted, hogy a gondolataidat és az érzéseidet meg kívánod-e osztani valaki mással is. Minél több intimitásra és mélységre vágysz kapcsolatodban, annál több érzést, gondolatot fogsz megosztani partnereddel. Ha időnként nem vagy biztos abban, mit érzel az adott pillanatban, akkor mondd el a kétségeidet, és a kép lassan magától kitisztul.
  
  
  *
  
  Őszinte vagyok
  magammal
  és másokkal.

  OKTÓBER 15
  
  Az igazságnak megfelelően cselekedj
  
  
  Akkor tudunk csak az igazságnak megfelelően viselkedni és élni, ha már szokásunkká vált, hogy a belső hangra hallgassunk nap mint nap. Ekkor már képesek vagyunk arra, hogy kimondjuk az igazságot, úgy, ahogy legbelül érezzük. Képesek leszünk a gondolatainknak megfelelően viselkedni is. Saját igazságunknak megfelelően élhetünk.
  
  
  *
  
  Ma
  a saját igazságomnak megfelelően
  cselekszem.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

XEvil torrent

(Mashasum, 2017.12.13 20:37)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can bypass any antibot CAPTCHA's.
Captcha Bypass Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8.4 million other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"

g.radi@freemail.hu

(RÁDI GÁBOR, 2008.10.12 20:53)

LE A KALAPPAL:LÉLEK EMELŐ:EMBER JOBBITÓ ÍRÁS!