Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Shakti Gawain - Napi útmutató a tudatos élethez/ február 1-15

2008.02.29

  FEBRUÁR 1
  
  Félelem az ürességtől
  
  
  Amilyen mértékben elvesztettük a kapcsolatot lelkünk belső lényegével és a világegyetem életerejével, olyan mélyen érzünk magunkban ürességet, szomorúságot és hiányérzetet. Mindez rettenetesen ijesztő, ezért különböző tevékenységeket találunk ki, hogy elfoglaljuk magunkat és háttérbe szorítsuk ezeket az érzéseket. Ha abbahagynánk lázas ténykedésünket, átéreznénk elemi ürességünket és hiábavalóságunkat. Pedig pontosan ez az, amit tennünk kell. Igen, bármilyen furcsa és paradox, de amikor átadjuk magunkat az ürességnek, képesek leszünk megnyílni és újra kapcsolatba kerülni a lélekkel és feltöltődni a spirituális forrásunkból.
  
  
  *
  
  Kapcsolatot teremtek
  mély, belső
  érzéseimmel.

  FEBRUÁR 2
  
  Mozdulatlanság

  
  
  A mozdulatlanság olyasvalami, amit kultúránk nem értékel és valamelyest fél is tőle. Nem gyakoroljuk a mozdulatlanság művészetét, amely alapjában véve nem más, mint a meditáció, azaz a fizikai, emocionális és értelmi síkok lecsendesítése oly mértékben, hogy megtapasztalhassuk a spirituális síkot. A mozdulatlanságban abbahagyjuk a lázas tevékenységet és szembesülünk az üresség vagy az egyedüllét belső színterével. Ha olyan sokáig maradunk együtt a fájdalmas érzésekkel, amíg át nem tudunk lépni rajtuk, kapcsolatba kerülünk énünk legmélyebb lényegével és újra egyesülünk a mindennel azonosulás egyetemes érzetével.
  
  A mozdulatlanság áldásos állapot lehet, ha fizikailag, értelmileg és érzelmileg kellően nyugodtak vagyunk ahhoz, hogy valóban kapcsolatba kerüljünk a lélekkel.
  
  
  *
  
  Gyakorlom
  a mozdulatlanság
  művészetét.

  FEBRUÁR 3
  
  Mindennap hagyjunk időt a mozdulatlanságra
  
  
  Döntő fontosságú, hogy mindennap találj magadnak egy rövid, nyugodt pillanatot. A legtöbb ember számára egy napnak két időszaka van, amikor nyugalomra lelhet vagy meditálhat - korán reggel, mielőtt teljesen elmerülne a napi teendőkben, vagy késő este, amikor a nap főbb eseményei már lezajlottak.
  
  A nyugalom megélése rendkívül erőteljes lehet még akkor is, ha csak nagyon rövid ideig tart. Ne gondold, hogy egy óráig vagy egy félóráig kell meditálnod. Öt-tíz perc is nagyon hasznos lehet, ha tudod, miként lehet annyira ellazulni és alámerülni a legmélyebbre, amennyire ez a rövid idő lehetőséget ad. Rugaszkodj el az elmédtől és merülj le a lényedbe. Úgy fogod érezni, mintha nagyon puhán, lágyan esnél le valahová. Ha az elméd túlságosan aktív és túl sok minden történik benne, az esés nem biztos, hogy sikerül. Azonban gyakorlással megtanulhatsz meglehetősen gyorsan alámerülni.
  
  
  *
  
  Ma és mindennap
  időt hagyok arra, hogy megleljem
  a mozdulatlanságot.

  FEBRUÁR 4
  
  Teljessé válás
  
  
  A világegyetem végtelen számú alapvető minőségből, energiából, vagyis archetípusból áll. Mindezek az energiák léteznek bennünk is. Hogy teljes, eszméletre ébredt emberi lényekké váljunk, ezekből a minőségekből a lehető legtöbbet kell kifejlesztenünk és kifejezésre juttatnunk az életünkben (és a lehető legteljesebben).
  
  Az élet mindig megmutatja nekünk a helyes irányt, így segít bennünket, hogy könnyebben kifejlesszük a szükséges tulajdonságainkat.
  
  
  *
  
  Az utazásom során szerzett
  minden egyes tapasztalat
  segít teljessé válnom.

  FEBRUÁR 5
  
  Látszólagos ellentmondás
  
  
  A fizikai síkra természeténél fogva jellemző a kettősség. Ez azt jelenti, hogy minden egyes igazságnak van egy ugyanolyan és egy ellentétes igazsága. Ez az elképzelés ellentmondásosnak látszhat, s így nehezen fogadjuk be, mert gondolkodásunk általában lineárisan működik. A bal agyfélteke által irányított logikus lényünk csak nehezen képes felfogni ezt a látszólagos ellentmondást. Merítsünk a jobb agyféltekével vezérelt, intuitívabb, holisztikus Énünkből, hogy megértsük a világ teljességét és észrevegyük az ellentétpárokból áradó igazságot. Fedezzük fel és fejtsük meg mindezeket az ellentétpárokat.
  
  
  *
  
  Elfogadom
  életem látszólagos ellentmondásait,
  és nyitott vagyok arra,
  hogy tanuljak belőlük.

  FEBRUÁR 6
  
  Az élet tele van polaritással
  
  
  Az élet tele van ellentéttel és polaritással. Ha tényleg képesek vagyunk magunkba foglalni és magunkhoz ölelni az élet valamennyi ellentétét, ha igazából kifejezésre tudjuk juttatni mindezeket az ellentéteket, akkor tudatos és felvilágosult, teljes emberi lényekké válunk. És addig, amíg magunkba fojtjuk ezeket az ellentéteket, nem vagyunk teljesek.
  
  
  *
  
  Az élet
  valamennyi polaritása
  létezik bennem.

  FEBRUÁR 7
  
  Az ember tulajdonságaihoz az ellentéteken át vezet az út
  
  
  Ahhoz, hogy az ember teljes mértékben kiadhassa az energiáját, egységesítenie kell annak ellentétes pólusát. Azt is mondhatjuk, hogy az út az ember tulajdonságaihoz az ellentéteken keresztül vezet. Például, csak olyan mértékben lehetsz igazából erős, amennyire elfogadtad és magadhoz ölelted a gyengeségeidet és a sebezhetőségedet. Ha mesterré szeretnél válni, legyél hajlandó tanulni. S az igazán bölcs elfogadja önnön butaságát.
  
  
  *
  
  Megnyílok
  új energiák megtapasztalása előtt,
  amelyek ellentétesek
  a már elfogadott energiákkal.

  FEBRUÁR 8
  
  Az élet elvezet bennünket az ellentétünkhöz
  
  
  Legtöbbször nagyon könnyen elfogadjuk és kifejezésre juttatjuk valamelyik polaritásunk egyik oldalát, ám a másik oldalával már nehezebben boldogulunk. Az is előfordul, hogy megállunk a biztonságos középúton, mert nem merjük kifejezni egyik végletet sem. Ha azonosultunk az egyik oldallal, az élet mindig az ellentéte felé taszít bennünket. Ha középen érezzük magunkat jól, az élet mindkét irányba taszíthat bennünket, vagy egyszer az egyik, aztán a másik irányba. Ezt sok esetben a kapcsolatainkon keresztül teszi. Azok az emberek, akikkel kapcsolatban állunk, leginkább arra késztetnek bennünket, hogy kifejezhessük az addig számunkra ismeretlen részünket.
  
  
  *
  
  Mely tulajdonságaimat ismerem jól?
  Melyeket tudom kifejezésre juttatni?
  Melyek az ezekkel ellentétes tulajdonságaim?
  Mennyire tudom kezelni ezeket?

  FEBRUÁR 9
  
  Az ellentétek befogadása
  
  
  Hogy megértsük a polaritásokat, nem kell feltétlenül elutasítanunk azon részeinket, amelyeket nem tudunk kezelni. Terjeszkedjünk ki és fogadjuk be ezeket is. Képzeljük el, hogy olyanok vagyunk, mint egy kör, amelyben a polaritások egymással szemközt helyezkednek el. Ha szűknek érezzük a kört, ne távolítsunk el belőle részeket, inkább szélesítsük ki.
  
  
  *
  
  Kiterjeszkedem,
  hogy befogadjam
  az életemben meglévő polaritásokat.

  FEBRUÁR 10
  
  Egyetlen részünk sem negatív
  
  
  Egyes érzéseinket, gondolatainkat és energiáinkat negatívnak értékeljük, míg önmagunk és az élet más aspektusait pozitív jelzővel illetjük. Megpróbálunk megszabadulni a negatívumoktól, és igyekszünk csak a pozitívumokat megtapasztalni. Azonban amit negatívnak nevezünk, az csupán az, amitől félünk, vagy amit nem értünk. Nem akarjuk megtapasztalni. Ezért nevezzük negatívnak. Rossz színben tüntetjük fel és igyekszünk megszabadulni tőle, de ez nem sikerülhet, hiszen részét képezi lényünknek és életünknek. A negatív velünk marad.
  
  
  *
  
  Hajlandó vagyok
  tudomásul venni
  Énem "negatív" oldalait.

  FEBRUÁR 11
  
  Mely részed elé állítasz gátakat?
  
  
  Ha eltorlaszoljuk a "negatív" oldalunkon összegyűjtött energiát, és további energiát használunk el arra, hogy meggátoljuk kiáradását, korlátok közé szorítjuk az erőnket. Ha egyre több energiát használunk el "negatív" oldalunk legátolására, és nem vagyunk hajlandók megtapasztalni a negatívnak és ijesztőnek vélt tulajdonságainkat, elapasztjuk az életerőnket. Valójában belepusztulunk abba, hogy az energiánkat energiánk elzárására használjuk!
  
  Az élet igyekszik megtanítani bennünket arra, hogy nyissunk ajtót és pillantsuk meg azokat az oldalainkat, amelyektől félünk, amelyeket gyűlölünk, mert rosszaknak, csúnyáknak, irtózatosaknak vagy ijesztőeknek tartjuk őket. Az élet segít felfedeznünk lényünknek azokat a rejtett aspektusait, amelyekre szükségünk van, amelyeket akarunk és amelyek hiányában valójában nem is tudnánk élni.
  
  
  *
  
  Megtanulom
  elfogadni lényem
  valamennyi aspektusát.

  FEBRUÁR 12
  
  A világegyetemben minden szeretetre vágyik
  
  
  Bármi, amit nem szeretsz, visszautasítasz, s ezért megpróbálsz elmenekülni előle vagy megszabadulni tőle, makacsul melletted marad. Akadályoz és nem hagy békén. Egyenesen az arcodba repül. Ez azért van, mert a világegyetemben minden szeretetre vágyik. Az ok ennyire egyszerű!
  
  Minden teremtmény arra vágyik, hogy szeressék, megbecsüljék és az élet részének tekintsék. Bármilyen tulajdonság vagy energia, amelyet nem tapasztalsz meg és nem juttatsz kifejezésre az életben, addig lesz a nyomodban, amíg el nem fogadod és szerves részeddé nem teszed.
  
  
  *
  
  Van-e valaki vagy valami, aki vagy ami
  nem hagy nyugton?
  Lehetséges-e, hogy azt a részemet testesíti meg,
  amely szeretetre vágyik?

  FEBRUÁR 13
  
  Ezerarcú lény vagy
  
  
  Nagyon fontos elfogadnunk azt, hogy személyiségünknek rengeteg ellentmondásos oldala van. Nem várhatjuk el magunktól, hogy mentesek legyünk az ellentmondásoktól. Törekedjünk inkább arra, hogy befogadjuk lényünk valamennyi ellentmondásos és különböző jellegét, és ezerarcú lényként szemléljük önmagunkat. Miként tudunk kiterjedni annyira, hogy a sok-sok aspektusunk mind megcsillanhasson és kifejezésre juthasson az életünkben?
  
  
  *
  
  Örülök lényem
  összes aspektusának,
  és kifejezésre juttatom őket.

  FEBRUÁR 14
  
  A világegyetem "szerelmi kapcsolata"
  
  
  A keleti filozófia szerint az életben két alapprincípium van: a jin, azaz a női-elv és a jang, azaz a férfi-elv. E két polaritás közötti energiaáramlás teremti meg az élet koreográfiáját.
  
  A bennünk rejlő női-elv jelenti lényünk befogadó, intuitív, érző jellegét. A férfi-elv erőnkben, összpontosító- és cselekvőképességünkben jut kifejezésre. Amint megteremtjük a harmóniát, az egyensúlyt s az egységet lényünknek e két oldala között, a világegyetem "szerelmi kapcsolatát" idézzük elő saját létünkben.
  
  
  *
  
  A világegyetem "szerelmi kapcsolata"
  kifejezésre jut
  az életemben.

  FEBRUÁR 15
  
  A bennünk lévő polaritások, azaz kettősségek
  
  
  Íme, néhány ellentétes tulajdonságpár, vagy polaritás:
  
  
  maszkulin - feminin   
  cselekvés - létezés   
  aktív - passzív   
  racionális - intuitív   
  erős - sebezhető   
  szervezett - spontán   
  anyagi - spirituális   
  komoly - játékos   
  felelősségteljes - gondtalan   
  adás - elfogadás 
  intellektuális - emocionális
  
  
  Melyeket érzed közel magadhoz, és/vagy melyek fejeződnek ki a személyiségedben? Melyeket kellene elfogadnod vagy fejlesztened?
  
  
  *
  
  Megtanulom
  elfogadni és fejleszteni
  a bennem lévő polaritásokat.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.